เน่ย11

ผลิตภัณฑ์

เอทิลเซลลูโลส (EC)

  • โรงงานจีน EC เอทิลเซลลูโลส

    โรงงานจีน EC เอทิลเซลลูโลส

    หมายเลข CAS:9004-57-3

    เอทิลเซลลูโลสเป็นผงสีขาวถึงสีแทนไม่มีรสจืด ไหลได้อย่างอิสระ เอทิลเซลลูโลสเป็นสารยึดเกาะ สารก่อฟิล์ม และสารเพิ่มความข้นใช้ในเจล ครีม และโลชั่นกันแดดนี่คือเอทิลอีเทอร์ของเซลลูโลส