เน่ย11

ผลิตภัณฑ์

เกรดการก่อสร้าง HPMC

  • เกรดก่อสร้าง HPMC Hydroxypropyl Methylcellulose

    เกรดก่อสร้าง HPMC Hydroxypropyl Methylcellulose

    หมายเลข CAS:9004-65-3

    Hydroxypropyl Methyl Cellulose (HPMC) มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า MHPC ซึ่งเป็นเซลลูโลสอีเทอร์ที่ไม่มีไอออนิก HPMC เป็นผงสีขาวถึงขาวนวล ทำหน้าที่เป็นสารเพิ่มความข้น สารยึดเกาะ สารก่อฟิล์ม สารลดแรงตึงผิว คอลลอยด์ป้องกัน สารหล่อลื่น อิมัลซิไฟเออร์ สารแขวนลอย และสารช่วยกักเก็บน้ำ