เน่ย11

ผลิตภัณฑ์

เมทิลเซลลูโลส (MC)

  • ผู้ผลิตในจีน MC เมทิลเซลลูโลส

    ผู้ผลิตในจีน MC เมทิลเซลลูโลส

    หมายเลข CAS:9004-67-5

    เมทิลเซลลูโลส (MC) เป็นเซลลูโลสอีเทอร์เชิงพาณิชย์ที่สำคัญที่สุดนอกจากนี้ยังเป็นอนุพันธ์ที่ง่ายที่สุดที่หมู่เมทอกซีได้แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของโพลิเมอร์ที่ไม่มีไอออนนี้คือความสามารถในการละลายน้ำและการเกิดเจลเมื่อสัมผัสกับความร้อนแม้ว่าจะละลายในน้ำได้ แต่ฟิล์มที่ทำจากเมทิลเซลลูโลสมักจะคงความแข็งแรงและไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อสัมผัสกับความชื้น